დააზღვიე ავტომობილი ყველაზე დაბალი ტარიფით და მიიღე დამატებითი მომსახურებები საჩუქრად მთელი წლის განმავლობაში.

 ავტომობილის ყველა რისკისგან დაზღვევა (მათ შორის სტიქიური უბედურებები)

 ნულოვანი ფრანშიზა.
 ავტომობილი მართვის გამოცდილების განსაზღვრის გარეშე.
 უფლებამოსილი მძღოლების შეუზღუდავი რაოდენობა.
❕ საჩუქრად:
 კომპიუტერული დიაგნოსტიკა წელიწადში 2-ჯერ.
 ევაკუატორის მომსახურება არასადაზღვევო შემთხვევისას.
 24/7 ავტოასისტანსის მომსახურება: საბურავის გამოცვლა, საწვავის მიწოდება, დაქოქვა სპეციალური ხელსაწყოებით.

 

უნივერსალი

სადაზღვევო სირკები:

 • ავტოსაგზაო შემთხვევა
 • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა
 • ვანდალიზმი
 • ხანძარი, აფეთქება
 • სტიქიური უბედურებები 

დამატებითი დაფარვა:

 • სიჩქარის გადაჭარბება
 • ღერძულა ხაზის გადაკვეთა
 • შუქნიშნის ამკრძალავ ნიშანზე გავლა

 

კლასიკი (უფრანშიზო)

სადაზღვევო რისკები:

 • ავტოსაგზაო შემთხვევა
 • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა
 • ვანდალიზმი
 • ხანძარი, აფეთქება
 • სტიქიური უბედურებები

 

პრემიუმი (უფრანშიზო)

სადაზღვევო რისკები:

 • ავტოსაგზაო შემთხვევა
 • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა
 • ვანდალიზმი
 • ხანძარი აფეთქება
 • სტიქიური უბედურებები 

დამატებითი დაფარვა:

 • სიჩქარის გადაჭარბება
 • ღერძულა ხაზის გადაკვეთა
 • შუქნიშნის ამკრძალავ ნიშანზე გავლა

 

სტანდარტი

სადაზღვევო რისკები:

 • ავტოსაგზაო შემთხვევა
 • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა
 • ვანდალიზმი
 • ხანძარი აფეთქება
 • სტიქიური უბედურებები

 

მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისგან დაზღვევის პირობები - MA

შეგიძლიათ დააზღვიოთ მძღოლი და მგზავრები ავტომობილის დაზღვევასთან ერთად.

MA - მძღოლი და მგზავრები დაზღვეული იქნებიან უბედური შემთხვევებისგან (საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა, მძღოლის/მგზავრის მიერ სადაზღვევო პოლისში მითითებული ავტომობილის მართვისას, მგზავრობისას, მასში ჩაჯდომისას, მისგან გადმოსვლისას) და რომელმაც განაპირობა მძღოლის/მგზავრის გარდაცვალება, სხეულის დაზიანება ან ჯანმრთელობის გაუარესება.

 

ასეთი დაზღვევის არსებობისას ანაზღაურდება დაზიანებული პირების მკურნალობის ხარჯები. გარდაცვალების შემთხვევაში თანხა აუნაზღაურდება გარდაცვლილის კანონიერ მემკვიდრეს.

 

შეგიძლიათ აირჩიოთ:

სადაზღვევო ლიმიტი - 5 000 ა.შ.შ. დოლარი

სადაზღვევო ლიმიტი - 10 000 ა.შ.შ. დოლარი

სადაზღვევო ლიმიტი - 25 000 ა.შ.შ. დოლარი

ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა - TPL

ავტომფლობელთა მესამე მხარისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა შეგიძლიათ შეიძინოთ, როგორც ავტომობილის დაზღვევასთან ერთად, ისე მის გარეშეც.

TPL - თუ თქვენი ავტომობილით სხვა პირის ჯანმრთელობას ან ქონებას მიაყენებთ ზიანს, სადაზღვევო კომპანია კამარა მესამე პირს გადაუხდის დაზიანებული ქონების (მათ შორის, ავტომობილის) აღდგენის ან დაზიანებული მესამე პირის მკურნალობისთვის გაწეულ ხარჯებს. მესამე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში თანხა აუნაზღაურდება გარდაცვლილის კანონიერ მემკვიდრეს.

 

შეგიძლიათ აირჩიოთ:

სადაზღვევო ლიმიტი - 5 000 ლარი

სადაზღვევო ლიმიტი - 5 000 ა.შ.შ. დოლარი

სადაზღვევო ლიმიტი - 10 000 ა.შ.შ. დოლარი

სადაზღვევო ლიმიტი - 25 000 ა.შ.შ. დოლარი